Przemysł

Przemysłowe systemy nawilżania z automatyczną kontrolą wilgotności

Problematyka

Przegrzanie linii produkcyjnych może spowodować ich zepsucie, nawet całkowite zatrzymanie. Iskry spowodowane elektrycznością statyczną mogą często powodować pożary w fabrykach i magazynach. Tradycyjne urządzenia klimatyzacyjne w magazynach pod względem ceny samych systemów i kosztów ich eksploatacji nie są rozwiązaniem korzystnym. Nawilżanie przemysłowe zapewni płynną produkcję bez przestojów, zdrowe środowisko pracy i chłodzenie adiabatyczne. Zainstalowanie systemu ma wiele zalet.

Odsysanie pyłu wymaga tak drogich systemów jak m.in. odpylacz elektrostatyczny. Procesom przemysłowym często towarzyszą nieprzyjemne zapachy i wydalanie chemikaliów. W ekstremalnych, ponieważ są regularnie narażane na nadmierny obciążanie.

Zalety stosowania w przemyśle

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych

Wysokie temperatury mogą mieć wpływ na produkcję i koszty produkcji. Instalując systemy wysokociśnieniowe, zapewniają Państwo zdrowe warunki zarówno dla Pańskich maszynom, jak i pracowników.

Chłodzenie adiabatyczne

Nasze systemy chłodzą zarówno pomieszczenia zewnętrzne, jak i pomieszczenia wewnętrzne za pomocą mgły wodnej pod wysokim ciśnieniem. Aerozol, który jest wdmuchiwany bezpośrednio do pomieszczenia, błyskawicznie odparowuje i otaczające powietrze ochładza w taki sposób.

Zmniejsza lub eliminuje elektrostatykę

Utrzymując wilgotność na poziomie 55% (% RH), ± 3% RH, powyższy ładunek elektryczny znika i wraz z nim ryzyko przypadkowego uszkodzenia płyty.

Prosta i niewymagająca obsługa

Technologie mogą być stosowane w magazynach różnego typu. Ich montaż i konserwacja jest bardzo prosta, również dzięki szczegółowej instrukcji użytkowania.

Obniżanie zapylenia

Dzięki naszym systemom eliminują Państwo latający kurz nawet o 80%. Delikatna mgła wodna dociska pył do podłoża, zapewniając w ten sposób optymalne warunki do produkcji i pracy Pańskich pracowników.

Zmniejszy zachorowalność

Badania wykazały, że w środowisku, w którym wilgotność względna utrzymuje się na poziomie 40-55%, liczba chorób spadła.

Szybki zwrot ekonomiczny

Zwrot kosztów poniesionych na instalację naszych rozwiązań technologicznych wynosi 8 - 24 miesięcy.

Obliczenia wydajności chłodniczej

Szeroki asortyment oraz elastyczność naszych pracowników pozwalają nam znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego obszaru lub spółki.

Wykorzystanie w przemyśle

 • Zapewniają zdrowe środowisko pracy
 • Elektryczność statyczna i pył unoszący się w powietrzu zostaje obniżone o 82%
 • Odkształcenie i pękanie materiałów zostaje obniżone o 70%
 • Krótkotrwała niezdolność do pracy zostaje obniżona o 34%
 • Wydajność ludzi i maszyn wzrasta o 18%
 • O 90% niższe koszty operacyjne w porównaniu z nawilżającymi urządzeniami parowymi
 • 100% niehigieniczna i bezpieczna eksploatacja
 • 100% modułowy system, który oferuje możliwość rozbudowy systemu orurowania o dodatkowe jednostki
 • W okresie zimowym utrzymanie wilgotności podnosi temperaturę sensoryczną w pomieszczeniach nawet o 10%, co oznacza niższe koszty ogrzewania

Wilgoć odgrywa dużą rolę w drukarni i przetwarzaniu papieru, zwłaszcza ze względu na wrażliwość dużych rolek papieru. Drobne włókna papieru są bardzo wrażliwe na zbyt dużą lub zbyt niską wilgotność. Powstałe zmiany powierzchni podczas automatycznej obróbki na liniach produkcyjnych mogą skutkować zmianami wymiarowymi, w konsekwencji zatrzymaniem linii produkcyjnej. Nie tylko grubość i jakość przetwarzanego materiału może być związana z zatrzymaniem produkcji, ale także niski poziom wilgoci powoduje, że włókna stają się kruche i popękane. Powoduje to szkody materialne i stratę czasu, co ostatecznie wpływa na rentowność.

Generalnie podczas manipulacji z papierem obowiązuje zasada, że przy większej wilgotności papier jest mniej wrażliwy i dlatego proces przetwarzania może przebiegać szybciej. Dwa inne powody, dla których warto zainstalować urządzenie do regulacji wilgotności, to lepsze wyniki i eliminacja elektryczności statycznej. Z pomocą nawilżaczy mają Państwo gwarancję osiągnięcia wyższej jakości i płynnego procesu produkcyjnego.

Optymalna wilgotność to ważny czynnik produkcji dla drukarni. Poważne zakłócenia procesu produkcyjnego mogą wystąpić w druku offsetowym, druku cyfrowym, druku rotacyjnym i przemyśle opakowaniowym bez dodatkowego nawilżania powietrza:

Elektrostatyka

Jeżeli papier jest zbyt suchy podczas przetwarzania w niskiej wilgotności, powstają ładunki elektrostatyczne. Papier skleja się i przestaje płynnie przepływać przez prasę. Dotyczy to również materiałów syntetycznych, takich jak PCV czy polipropylen.

Zniekształcenie papieru

Jeżeli wilgotność w komorze papieru lub drukarni jest zbyt niska, materiał uwalnia wilgoć do pomieszczenia. Prowadzi to do niepożądanych zmian w rozmiarze papieru. Papier nie jest wtedy idealnie płaski i nie może być efektywnie przetwarzany. Podwojenie, różnice w rejestracji, zmarszczki i deformacje to utrudnienia, które często pojawiają się z powodu niskiej wilgotności.

Jakość

Optymalny poziom wilgotności względnej zapewniony jest przez cały rok dzięki bezpośredniemu nawilżaniu w pomieszczeniu. Pomaga to ujednolicić proces drukowania, zmniejszyć degradację, zapobiec przestojom maszyny, skrócić czas produkcji i obniżyć koszty. Optymalna wilgotność równowagowa dla przetwarzania papieru wynosi od 50% do 60% wilgotności względnej.

Jeżeli powietrze jest zbyt suche, drewno oddaje swoją wilgotność, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Zmniejszając wilgotność do mniej niż 40% wilgotności względnej powietrza, istnieje poważne ryzyko uszkodzenia drewna, zarówno podczas przechowywania, jak i na każdym etapie obróbki.

Stosowanie farb wodorozcieńczalnych wymaga wystarczająco stałej wilgotności otoczenia, aby uniknąć problemów z przyczepnością. Jeżeli drewno nie otrzymuje bezpośredniej wilgoci (np. deszczu), jego wilgotność odpowiada otaczającemu powietrzu. Dla celów obróbki idealna wilgotność drewna wynosi od 9 do 12%. Powyższe wartości odpowiadają wilgotności względnej od 50 do 60%, tworząc w ten sposób równowagę między wilgotnością powietrza i drewna. Pomieszczenia, w których przechowywane lub przetwarzane jest suszone drewno, należy również nawilżać – zwłaszcza zimą, aby zapobiec wahaniom wilgotności – aby zapobiec uszkodzeniu drewna.

Nierównomierna wilgotność może spowodować zmiany wymiarów i większe uszkodzenia drewna. Może również wystąpić odkształcenie, drewno może pęknąć, kiedy zmieni się zawartość wody. Redukcja zapylenia to jeden z głównych powodów, dla których nawilżanie jest bardzo popularne w przemyśle drzewnym. Kolejną wielką zaletą jest to, że nawilżacz wykorzystujący wodę rozpyloną może być obsługiwany za ułamek kosztów w porównaniu z innymi nawilżaczami.

Wysokociśnieniowe systemy chłodzenia i nawilżania powietrza SANFOG skutecznie regulują wilgotność i temperaturę powietrza nawet w szklarniach. W ten sposób mogą skutecznie rozwiązać powyższe problemy. Systemy SANFOG działają na zasadzie „szybkiego odparowania”. Zużyta woda jest filtrowana i rozpylana pod bardzo wysokim ciśnieniem, dzięki czemu uzyskuje się bardzo drobną parę o wielkości kilku mikronów (odpowiada jednej dziesiątej grubości ludzkiego włosa).

Ta niezwykle drobna para paruje w bardzo szybkim tempie w kontakcie z otaczającym ciepłym powietrzem, usuwając ciepło, i tym samym obniża temperaturę otoczenia nawet o 10°C. Niezawodne nawilżanie na najwyższym poziomie, oryginalny i opatentowany system chłodzenia na zewnątrz i wewnątrz. Działaniu systemu nie towarzyszy nadmierne nawilżenie, kapanie i w procesach nie biorą udziału niebezpieczne lub toksyczne trujące substancje chemiczne.

Ekologiczna technologia, która również oszczędza energię. System nawilżania montowany jest tak, aby opryskiwacze były równomiernie rozmieszczone w pomieszczeniu. W ten sposób para rozprasza się szybko i bez nadmiernego nawilżania. W ten sposób regulowana jest temperatura i wilgotność powietrza. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu można regulować równomiernie przez cały proces rozmnażania i wzrostu.

Optymalna wilgotność podczas nakładania powłoki na produkt wynosi 72% RH. Zapobiega to parowaniu atramentu na bazie wody, zapewniając w ten sposób odpowiednie warunki do produkcji. Przy odpowiednim nawilżaniu można również zaoszczędzić na kosztach farby, ponieważ farba nie odparowuje w sposób naturalny. Duzi producenci samochodów mogą w ten sposób zwiększyć liczbę samochodów, które będą przetwarzane bezpośrednio z lakierni bez późniejszego szlifowania o około 8%, tylko dzięki lepszej kontroli wilgotności.

Ze względu na to, że do lakierni dostarczane jest powietrze z centralnej klimatyzacji, stosuje się w tym przypadku nawilżacze zintegrowane central wentylacyjnych. Możliwe jest również nawilżanie bezpośrednie i koszty eksploatacji powyższych urządzeń są znacznie niższe niż w przypadku innych typów nawilżaczy. Naturalne jest również zabezpieczenie nawilżania higienicznego. Optymalna wilgotność, która zapobiega powstawaniu elektryczności statycznej, to 55% RH w kabinach szlifierskich. W tym obszarze wilgotność jest wyrównywana ładunkiem elektrycznym pyłu w powietrzu z powierzchnią karoserii. W rezultacie kurz jest odpychany z karoserii, zamiast tego, aby na niej osiadał.

Skraca to czas potrzebny na szlifowanie i poprawia jakość produktu końcowego. Jeżeli nawilżacz montowany jest bezpośrednio w kabinach, adiabatyczne chłodzenie na poziomie do 4-8 °C uzyskuje się również za pomocą dysz zraszających. Jest to bardzo przydatny efekt uboczny, ponieważ w kabinach lakierniczych panuje zazwyczaj temperatura do 40°C – spowodowana gorącymi żarówkami i powierzchniami, które znajdowały się w suszarni.

Ze względu na stale postępującą miniaturyzację w urządzeniach elektronicznych konieczne stało się zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Urządzenia elektroniczne, płytki obwodów drukowanych i komponenty danych są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Nawet przy wyładowaniu elektrostatycznym 100 V, elementy elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu.

Przewody izolowane elektrycznie (np. śrubokręt) o odpowiednio wysokim napięciu, które przeniesiemy blisko układu zintegrowanego o innym napięciu, spowodują krótki przepływ prądu zwany wyładowaniem elektrostatycznym (ESD). Im niższa jest wilgotność otoczenia, tym wyższe jest napięcie elektrostatyczne. Powszechnie uważa się, że wilgotne powietrze przewodzi lepiej napięcie elektrostatyczne niż powietrze suche. Jednak wilgotne powietrze osadza się na jonach, co pogarsza warunki ruchu elektronów.

Przy wilgotności powietrza 55% przewodność powietrza i powierzchni materiałów jest zwiększona tak, że można wyprowadzić ładunki elektryczne. Lutownice stosowane przy produkcji płytki obwodów drukowanych generują znaczną ilość ciepła. Jeżeli powietrze jest ogrzewane w środowisku produkcyjnym, jest ono suche i istnieje możliwość naładowania elektrostatycznego. Utrzymując wilgotność na poziomie 55% (% RH), ± 3% RH, powyższy ładunek elektryczny znika i wraz z nim ryzyko przypadkowego uszkodzenia płyty.

Zimna woda zastosowana w nawilżaczach zapewnia również spadek temperatury o 12°C i tym samym zatrzymuje wilgoć. Może to pomóc w osiągnięciu idealnej temperatury produkcyjnej 20°C i zmniejszeniu zużycia systemów chłodzenia oraz także w obniżeniu kosztów eksploatacji chłodzenia.

Nasza firma oferuje skuteczną alternatywę dla szerokiej gamy środków dezynfekcyjnych i mikrobiologicznych do dezynfekcji powierzchni i powietrza, poprzez rozpylanie pary wodnej zawierającej środek dezynfekujący. Proste i trwałe produkty biobójcze doskonale zabijają mikroorganizmy i obniżają koszty leczenia.

Środek dezynfekujący jest rozprowadzany za pomocą jednostek dystrybucyjnych, które nie pozostawiają śladów mokrości ani wilgoci. Środek dezynfekujący może być dodawany automatycznie za pomocą technologii dozowania. Dozowanie jest dokładne i kontrolowane przez system elektroniczny. Wszystkie nasze istniejące systemy można uzupełnić o automatyczny system dozowania środka dezynfekującego. Rozpylanie dezynfekujące może być umieszczone bezpośrednio w pomieszczeniu lub może być również zainstalowane w centralach wentylacyjnych w celu równomiernego rozprowadzania i dezynfekcji. Urządzenia mogą być samodzielnymi lub przenośnymi urządzeniami do pracy tymczasowej.

Bezchlorowe środki dezynfekcyjne niezawodnie i skutecznie eliminują skażenie mikrobiologiczne dezynfekowanej wody bez zapachu i szkodliwego wpływu na środowisko. Proces dezynfekcji wymaga kompleksowej technologii pomiaru stężenia roztworu, zawartości składników aktywnych i musi być kontrolowany zgodnie z przepisami producentów. W przeciwnym razie proces dezynfekcji może być nieskuteczny.

Dlaczego ten system jest unikatowy?

 • • niezawodna skuteczność przeciwko chorobotwórczym bakteriom, wirusom, drożdżom, grzybom, pierwotniakom, amebom, w tym Legionelli
  • skutecznie eliminuje skażenie mikrobiologiczne dezynfekowanej wody nie zmieniając jej woni i zapachu
  • nie rozwija się odporność drobnoustrojów
  • nie działa korozyjnie na dezynfekowany materiał
  • jest przyjazny dla środowiska i całkowicie biodegradowalny
  • nadaje się do dezynfekcji poprzez bezpośrednią aplikację, spryskiwanie i tworzenie mgławic
  • zerowy dodatek do ładunku emisji podczas jego użytkowania jest wyjątkowy między reakcjami utleniania a metodami przetwarzania odpadów
  • dzięki dobrej stabilności można zagwarantować długie warunki przechowywania. Pozostaje stabilny nawet przy wysokich temperaturach wody/powietrza; jego wydajność wzrasta nawet w wysokich temperaturach do 95°C
  • po czasie działania produktu zdezynfekowane przedmioty mogą być użyte natychmiast, bez konieczności dalszej wentylacji

 

Nasze urządzenia idealnie sprawdzają się w pomieszczeniach otwartych lub nawet w pomieszczeniach wewnętrznych. Chłodzenie działa w oparciu o teorię parowania, gdzie zimna woda pochłania ciepło z otoczenia i wykorzystuje tę energię do własnego parowania. Aby zmaksymalizować wydajność ssania wody i pochłonąć jak najwięcej ciepła z atmosfery bez problemu z wilgocią, nasze urządzenia wykorzystują specjalne dysze, które wytwarzają 5 mikronowe krople wody (czyli 10 razy mniejsze od średnicy włosa). Dzięki powyższym dyszom urządzenie tworzy wokół siebie „mgiełkę”, dzięki czemu kropelki wody pochłaniają jak najwięcej ciepła z otoczenia przed całkowitym odparowaniem, powyższa metoda nazywana jest „szybkim odparowaniem” wody, gdzie para wodna może zmniejszyć temperaturę na zewnątrz o 10-15°C bez użycia substancji chemicznych czy innych szkodliwych substancji i nawet nie poczują Państwo uczucie mokrości.

Zalety chłodzenia za pomocą systemów SANFOG

Koszty nabycia wynoszą 1/8-1/2 standardowego urządzenia klimatyzacyjnego używanego w obszarze przemysłowym.
– Niższe koszty eksploatacji niż standardowe klimatyzatory.
– możliwość wykorzystania w halach sportowych,
– prosta i łatwa obsługa,
– chłodzenie w miejscach, w których wcześniej nie było to możliwe,
– chłodzenie w sposób naturalny, wolny od szkodliwych substancji.

Systemy

Mają ciśnienie robocze do 105 barów. System wysokociśnieniowy składa się z filtra gruboziarnistego – w niektórych przypadkach odwrócona osmoza, pompy wysokociśnieniowej, linii dystrybucyjnej i/lub urządzeń specjalnych, takiego jak jednostka rozpylająca SkyMist, jednostka kasetowa, elimist, wentylator z pierścieniem ze stali nierdzewnej do dysz natryskowych.

Urządzenia te wytwarzają tzw. suchą parę za pomocą rezonatorów ultradźwiękowych. Możemy dostarczyć urządzenia o wydajności od 3 l/h do 120 l/h. W przypadku specjalnych wymagań możemy indywidualnie dostarczyć rozwiązanie o większej wydajności. Wszystkie nasze urządzenia ultradźwiękowe są sterowane przez PLC. Są one wyposażone w lampę UV zapewniającą całkowicie bezpieczną i higieniczną pracę. Wielką zaletą nawilżania ultradźwiękowego jest bardzo drobna para wodna, która nie pozostawia śladów wilgoci. Urządzenie może pracować tylko na wodzie osmotycznej.

Nasza firma może również dostarczyć dysze specjalne, dokładnie według wymagań klienta. Możemy wyprodukować dokładnie taki nawilżacz, jakiego potrzebujesz. Dostarczymy Ci urządzenie z centralnym sterowaniem, z możliwością integracji z Twoim systemem, wykorzystujące komunikację MODBUS lub LAN. Możemy wyprodukować system dostosowany do potrzeb klienta, wykorzystujący sterowanie PLC. Możemy również dostarczyć dysze dwumedialne, które są idealne do zastosowań przemysłowych, w których wymagane jest wytwarzanie bardzo drobnej pary wodnej mającej bezpośredni kontakt np. z papierem, klejem itp.

Jesteśmy w stanie dostarczyć:

 • Dysze ciśnieniowe z podwójnymi mediami
 • Dwumedialne dysze samozasysające
 • Dysze specjalne o strumieniu płaskim, stożkowym i wklęsłym
 • Dysze o określonym natężeniu przepływu, kącie strumienia, wzorze rozpylania
 • Specjalne armatki wodne do usuwania kurzu i zapachów
 • Możemy zintegrować nasz system bezpośrednio z linią produkcyjną

W przeciwieństwie do nawilżaczy ewaporacyjnych, nawilżacz parowy wytwarza parę przed procesem mieszania. Para w tym procesie jest przekazywana do powietrza w pomieszczeniach bezpośrednio przez jednostkę wentylacyjną lub dodawana do powietrza w systemie klimatyzacji. Para jest pobierana z centralnej jednostki wytwarzania pary lub wytwarzana w sposób zdecentralizowany w punkcie nawilżania systemu klimatyzacji.

Klienci przemysłowi
načítať viac
Jeżeli Państwa interesuje to, jak możecie zaoszczędzić dzięki naszym systemom, nie wahać się z nami skontaktować.
Kontaktovať

Korzystając ze strony Sanfog, zgadzasz się na używanie plików cookie, które pomagają nam świadczyć lepsze usługi.

Súhlasím
Viac info