Zvlhčovanie vzduchu

Priemyselné zvlhčovacie systémy s automatickou reguláciou vlhkosti

Problematika

Prehriatie výrobných liniek môže spôsobiť ich kazenie, až úplné zastavenie. Iskry spôsobené statickou elektrinou môžu často krát spôsobovať požiare v továrňach a skladoch. Tradičné klimatizačné zariadenia v skladoch, z hľadiska ceny samotných systémov a nákladov na ich prevádzkovanie, nie sú výhodným riešením. Priemyselné zvlhčovanie vám zabezpečí plynulý chod výroby bez výpadkov, zdravé pracovné prostredie a adiabatické chladenie. Inštaláciou systému získate množstvo výhod.

Odsávanie prachu si vyžaduje také drahé systémy, ako napr. elektrostatické usadzovacie zariadenie. Priemyselné procesy sú často sprevádzané nepríjemnými pachmi a vylučovaním chemických látok. V extrémnych, pretože sú pravidelne vystavované nadmernému zaťažovaniu.

Zvlhčovač vzduchu pre priemyselné a firemné priestory

Priemyselné zvlhčovacie systémy s automatickou reguláciou vlhkosti sú tým správnym riešením pre výrobné fabriky, sklady či iné prevádzky a firmy. Náš systém s automatickou reguláciou vlhkosti je možné označiť aj ako zvlhčovač vzduchu pre priemyselný sektor.

Práve priemyselné závody, výrobné linky či sklady a iné prevádzky majú špecifické požiadavky na vlhkosť vzduch. Priemyselné zvlhčovanie vzduchu vám zabezpečí nie len kvalitnú reguláciu vlhkosti, ale aj plynulý chod výroby bez výpadkov. Benefitom je tiež zdravé pracovné prostredie, ktoré vzniká v dôsledku používania výkonného zvlhčovača vzduchu. Samozrejmosťou je aj nenáročná inštalácia a montáž, ako aj jednoduchá obsluha zvlhčovačov vzduchu.

Zlepšenia vďaka zvlhčovaču vzduchu si vo vašom podniku všimnete veľmi rýchlo

Zvlhčovanie vzduchu je zárukou, že sa vo vašom podniku či firme bude pracovať lepšie, výkonnejšie, zdravšie a v konečnom dôsledku aj pri nižších nákladoch na prevádzku. Zvlhčovanie vzduchu sa postará aj o zníženie prevádzkových nákladov. Navyše, návratnosť vstupných nákladov na inštaláciu našich systémov je zhruba len 8 až 24 mesiacov.

Za pomoci našich systémov zvlhčovania vzduchu dochádza aj k zníženiu prašnosti. Zvlhčovač vzduchu eliminuje prach až o 80%. Systém je tak vhodný pre rôzne oblasti výroby a priemyslu. Využívaný je napríklad v drevospracujúcom, potravinárskom, lakovacom či elektrotechnickom priemysle. Navyše, vďaka našim systémom dokážete zabezpečiť aj výkonnú dezinfekciu priestorov. Zariadenia dokážu rozprašovať vodnú hmlu s obsahom dezinfekčnej látky. Pre viac informácií o vhodnosti využitia našich systémov na vašej prevádzke nás neváhajte kontaktovať.

Aké zlepšenia vám prinesie náš zvlhčovač vzduchu?

Nami ponúkaný systém regulácie vlhkosti, alebo aj zvlhčovač vzduchu, pracuje na modernom prepracovanom systéme. Zvlhčovač vzduchu zabezpečí efektívne zvlhčenie interiérových priestorov. Systém zvlhčovania pod vysokým tlakom do priestoru uvoľňuje mikroskopické častice vody - vodnú hmlu. Aerosol je zo systému rovnomerne fúkaný do priestoru, v ktorom sa okamžite rozptýli a odparí.

Systém zvlhčovania vzduchu funguje bez rizika tvorby nadmernej vlhkosti či poškodenia pracovných zariadení pri použití v rôznych priemyselných odvetviach. Jeho inštaláciou získate množstvo výhod. Je to najmä zníženie prevádzkových nákladov, zníženie prašnosti, zníženie až úplné odstránenie nežiadúcej elektrostatiky - vďaka udržiavaniu vlhkosti na 55% (% RH), ako aj vytvorenie kvalitného a zároveň zdravého pracovného prostredia.

Výhody využitia v priemysle

Znižovanie prevádzkových nákladov

Vysoké teploty môžu ovplyvniť vašu výrobu a výrobné náklady. Inštaláciou vysokotlakových systémov zabezpečujete zdravé podmienky pre vaše stroje, ako aj pre vašich zamestnancov.

Adiabatické chladenie

Naše systémy chladia vonkajšie aj vnútorné priestory, pomocou vysokotlakovej vodnej hmly. Aerosol, ktorý je priamo fúkaný do priestoru, sa bleskovo odparí a schladí tak okolitý vzduch.

Znižuje alebo úplne odstráni elektrostatiku

Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55 % (% RH), ± 3 % RH, zmizne tento elektrický náboj a s ním riziko náhodného poškodenia dosky.

Jednoduchá a nenáročná obsluha

Technológie su využitelné
v skladových priestoroch rôznych
typov. Ich montáž a údržba je veľmi
jednoduchá, aj vďaka podrobnému
návodu na použitie.

Znižovanie prašnosti

Pomocou našich systémov eliminujete poletujúci prach až o 80 %. Jemná vodná hmla stlačí prach na zem a zabezpečuje tak optimálne podmienky na výrobu a prácu vašich zamestnancov.

Zníži chorobnosť

Podľa výskumov sa preukázalo, že v prostredí, kde je udržiavaná relatívna vlhkosť na úrovni 40-55 % sa znížilo počet ochorení.

Rýchla ekonomická návratnosť

Návratnosť nákladov vynaložených
na inštaláciu našich technologických
riešení je 8 – 24 mesiacov

Výpočty chladiaceho výkonu

Široký sortiment tovaru a flexibilita
našich zamestnancov nám umožňuje
nájsť ideálne riešenie
pre každú oblasť, či spoločnosť.

Využitie v priemysloch

 • Zabezpečujú zdravé pracovné prostredie
 • O 82 % sa znižuje statická elektrina a poletujúci prach
 • O 70 % sa znižuje deformácia, popraskanie materiálov
 • O 34 % sa znižuje krátkodobá práceneschopnosť
 • O 18 % sa zvyšuje produktivita ľudí a strojov
 • O 90 % nižšie prevádzkové náklady oproti parným zvlhčovacím zariadeniam
 • 100 % ne hygienická a bezpečná prevádzka
 • 100 %-ne modulárny systém, ktorý ponúka možnosť rozšírenia potrubného systému o ďalšie jednotky
 • V zimnom období udržiavanie vlhkosti zvyšuje pocitovú teplotu v priestoroch až o 10 %, čo znamená nižšie náklady na vykurovanie

V tlačiarni a pri spracovaní papiera hrá vlhkosť veľkú rolu, najmä kvôli citlivosti veľkých rol papiera. Jemné papierové vlákna sú veľmi citlivé na príliš vysokú, alebo príliš nízku vlhkosť. Výsledné zmeny povrchu pri automatickom spracovaní na výrobných linkách môžu mať za dôsledok zmenu rozmerov a následne zastavenie výrobnej linky. Nielen hrúbka a kvalita spracovávaného materiálu môže súvisieť so zastavením výroby, ale aj nízka úroveň vlhkosti spôsobuje, že vlákna sú krehké a popraskané. To spôsobuje materiálne škody a straty času, ktoré nakoniec ovplyvňujú ziskovosť.

Vo všeobecnosti, pri manipulácii s papierom je pravidlom, že pri vyššej vlhkosti, je papier menej citlivý, a preto môže proces spracovania prebiehať rýchlejšie. Dva ďalšie dôvody, prečo by ste mali nainštalovať zariadenie na reguláciu vlhkosti, sú lepšie výsledky a eliminácia statickej elektriny. Pomocou zvlhčovačov zaručene dosiahnete vyššiu kvalitu a hladký výrobný proces.

Optimálna vlhkosť je dôležitým výrobným faktorom pre tlačiarne. Závažné narušenie výrobného procesu môže nastať v ofsetovej tlači, digitálnej tlači, rotačnej tlači a v obalovom priemysle bez dodatočného zvlhčovania vzduchu:

Elektrostatika

Ak je papier príliš suchý počas spracovania pri nízkej vlhkosti, vytvoria sa elektrostatické náboje. Papier sa prilepí a prestane hladko prechádzať cez tlačový stroj. To platí aj pre syntetické materiály ako PVC alebo polypropylén.

Skreslenie papiera

Ak je vlhkosť v papierovej komore alebo tlačiarni príliš nízka, materiál uvoľňuje do miestnosti vlhkosť. To vedie k nežiaducim zmenám v rozmeroch papiera. Papier potom nie je dokonale plochý a nedá sa efektívne spracovať. Zdvojnásobenie, rozdiely v registrácii, zvrásnenie a deformácia sú ťažkosti, ktoré sa často vyskytujú v dôsledku nízkej vlhkosti.

Kvalita

Optimálne úrovne relatívnej vlhkosti vzduchu sú zabezpečené celoročne s priamym zvlhčením vzduchu v miestnosti. To pomáha štandardizovať proces tlače, znížiť znehodnotenie, zabrániť prerušeniu stroja, skrátiť výrobné časy a znížiť náklady. Optimálna rovnovážna vlhkosť pre spracovanie papiera je medzi 50 % a 60 % relatívnej vlhkosti.

Ak je vzduch príliš suchý, dáva drevo vlastnú vlhkosť vzduchu, najmä počas vykurovacej sezóny. Znížením vlhkosti na menej ako 40 % relatívnej vlhkosti vzduchu, je akútne nebezpečenstvo poškodenia dreva, a to ako pri skladovaní, tak aj pri každom stupni spracovania.

Použitie vo vode rozpustných farieb vyžaduje dostatočne konštantnú okolitú vlhkosť, aby sa zabránilo problémom s priľnavosťou. V prípade, ak drevo nedostane priamu vlhkosť (napr. dážď) zodpovedá jeho obsah vlhkosti okolitému vzduchu. Na účely obrábania je ideálna vlhkosť dreva medzi 9 a 12 %. Tieto hodnoty zodpovedajú obsahu vlhkosti medzi 50 a 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, a tým vytvárajú rovnováhu medzi vlhkosťou vzduchu, a dreva. Priestory, v ktorých je sušené drevo uložené, alebo kde sa manipuluje s drevom, by mala byť tiež zvlhčovaná – najmä v zime proti kolísaniu vlhkosti, aby sa zabránilo poškodeniu dreva.

Nerovnomerná vlhkosť môže spôsobovať zmeny v rozmeroch a väčšie narušenie dreva. Takisto môže dôjsť k deformácii a pri zmene obsahu vody drevo aj praskne. Znižovanie prašnosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zvlhčovanie teší veľkej popularite v drevárskom priemysle. Ďalšou veľkou výhodou je, že zvlhčovač, ktorý používa rozprašovanú vodu, môže byť prevádzkovaný za zlomok nákladov, v porovnaní s inými zvlhčovačmi vzduchu.

Vysokotlakové systémy SANFOG na chladenie a zvlhčovanie vzduchu účinne regulujú vlhkosť a teplotu vzduchu aj v skleníkoch. Dokážu tak úspešne riešiť vyššie uvedené problémy. Systémy SANFOG fungujú na báze „bleskového vyparovania“. Použitá voda sa prefiltruje a rozprašuje pod veľmi vysokým tlakom, čím sa dosiahne veľmi jemná para o veľkosti niekoľkých mikrónov (zodpovedá jednej desatine hrúbky ľudského vlasu).

Táto mimoriadne jemná para sa pri kontakte s okolitým teplým vzduchom vyparuje veľmi rýchlym tempom, odoberie teplo a tým znižuje teplotu okolia až o 10°C. Spoľahlivé zvlhčovanie na najvyššej úrovni, originálny a patentovaný chladiaci systém do exteriéru a interiéru. Fungovanie systému nie je sprevádzané nadmerným zvlhčovaním, kvapkaním a na procesoch sa nezúčastňujú nebezpečné alebo jedovaté chemické látky.

Ekologická technológia, ktorá šetrí aj energiou. Zvlhčovací systém sa namontuje tak, aby bol rozprašovače rovnomerne rozmiestnené v miestnosti. Para sa tak rozplynie rýchlo a bez nadbytočného zvlhčovania. Tak sa reguluje teplota a zároveň aj vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu sa dá rovnomerne regulovať v miestnosti počas celého procesu rozmnožovania a rastu.

Optimálna vlhkosť počas aplikácie náteru na produkt je 72 % RH. Tým sa zabráni atramentu na vodnej báze, aby sa vyparoval, čim sa zabezpečia vhodné podmienky na výrobu. Pri správnom zvlhčovaní dokážete ušetriť aj náklady na farbu, pretože sa farba neodparuje prirodzeným spôsobom. Veľký výrobcovia automobilov tak môžu zvýšiť počet automobilov, ktoré budú spracované priamo z lakovne bez následného brúsenia približne o 8 %, – iba vďaka lepšej regulácii vlhkosti.

Vzhľadom k tomu, že do lakovne je privádzaný vzduch z centrálnej klimatizácie, sa v tomto prípade používajú integrované zvlhčovače vzduchotechnických jednotiek. Priame zvlhčovanie je takisto možné a pre tieto zariadenia platí, že prevádzkové náklady sú oveľa nižšie ako pri iných druhoch zvlhčovačov. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie hygienického zvlhčovania. Optimálna vlhkosť, ktorá zabraňuje tvorbe statickej elektriny je v brúsiacich kabínach 55 % RH. V tejto oblasti sa vlhkosť vzduchu vyrovná elektrickým nábojom prachu vo vzduchu s povrchom karosérie. To má za následok, že sa prach odpudzuje z karosérie, miesto toho aby na ňu prisadol.

To znižuje čas potrebný na brúsenie a zlepšuje kvalitu konečného produktu. Ak je zvlhčovač nainštalovaný priamo do kabín, dosiahne sa aj adiabatické chladenie na úrovni až 4-8 ° C pomocou rozprašovacích trysiek. To je veľmi užitočný vedľajší účinok, pretože v lakovacích kabínach zvyknú byť teploty až do 40 ° C – spôsobené horúcimi žiarovkami a plochami, ktoré boli práve v sušiarni.

Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim miniaturizáciám v elektronických zariadeniach, sa stala ochrana pred ESD (elektrostatický výboj) nevyhnutnou. Elektronické zariadenia, dosky plošných spojov a dátové súčiastky reagujú veľmi citlivo na elektrostatické výboje. Aj pri elektrostatickom výboji 100 voltov sa môžu elektronické súčiastky poškodiť.

Elektricky izolované vodiče (napr. skrutkovač) s dostatočne vysokým napätím, ktoré prenesieme do blízkosti integrovaného obvodu s iným napätím spôsobia krátky tok prúdu, ktorý sa nazýva elektrostatický výboj (ESD). Elektrostatické napätie je tým väčšie, čím nižšia je okolitá vlhkosť. Časté názory sú, že vlhký vzduch vedie lepšie elektrostatické napätie ako suchý vzduch. Vlhký vzduch však sadá na ióny, čím zhoršuje podmienky pre pohyb elektrónov.

Pri vlhkosť vzduchu na úrovni 55 % je vodivosť vzduchu a povrchu materiálov zvýšená tak, že môžu byť elektrické náboje odvodené. Spájkovacie stroje, ktoré sa používajú pri výrobe dosiek s plošnými spojmi, vytvárajú značné množstvo tepla. Ak je vzduch ohrievaný vo výrobnom prostredí, je suchý a tam sa tvorí možnosť vzniku elektrostatického náboja. Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55 % (% RH), ± 3% RH, zmizne tento elektrický náboj a s ním aj riziko náhodného poškodenia dosky.

Studená voda používaná vo zvlhčovačoch, poskytuje aj teplotný pokles o 12°C a udržiava tak aj vlhkosť. To môže pomôcť k dosiahnutiu ideálnej výrobnej teploty 20 ° C a znížiť spotrebu chladiacich systémov, ako aj znížiť prevádzkové náklady na chladenie.

Naša firma ponúka účinnú alternatívu širokého spektra dezinfekčného a mikrobiálneho riešenia na povrchovú a vzdušnú dezinfekciu, rozprašovaním vodnej pary s obsahom dezinfekčnej látky. Jednoduché a udržateľné, biocídne produkty sú vynikajúce pri likvidácii mikroorganizmov a znižujú náklady na liečbu.

Distribúcia dezinfekčnej látky sa deje pomocou distribučných jednotiek, ktoré nezanechajú žiadnu stopy mokrosti či vlhkosti. Dezinfekčná látka môže byť pridávaná automaticky pomocou technológie na dávkovanie. Dávkovanie je presné a riadené elektronickým systémom. Všetky naše existujúce systémy sa dajú doplniť o systém automatického dávkovania dezinfekčnej látky. Rozstrekovanie dezinfekcie môže byť priamo v priestore, alebo môže byť nainštalované aj do VZT jednotiek pre rovnomernú distribúcia a dezinfekciu. Zariadenia môžu byť samostatne stojace či prenosné zariadenia pre dočasnú prevádzku.

Bezchlórové dezinfekčné prostriedky spoľahlivo a účinne eliminujú mikrobiologickú kontamináciu dezinfikovanej vody bez zápachu a škodlivého účinku na životné prostredie. Proces dezinfekcie si vyžaduje komplexnú technológiu merania koncentrácie roztoku, obsahu účinných látok a musí byť riadený podľa predpisov výrobcov. V opačnom prípade nemusí byť dezinfekčný proces účinný.

Prečo je tento systém unikátny?

 • spoľahlivá účinnosť proti patogénnym baktériam, vírusom, kvasinkám, plesniam, prvokom, amébam, vrátanie Legionelly
 • účinne eliminuje mikrobiologickú kontamináciu dezinfikovanej vody bez zmeny jej vône a zápachu
 • nevzniká žiadna rezistencia mikroorganizmov
 • nemá korozívne účinky na dezinfikovaný materiál
 • je ekologický a úplne biologicky odbúrateľný
 • je vhodný na dezinfekciu priamou aplikáciou, postrekom, aj vytváraním hmloviny
 • nulový prídavok k emisnému zaťaženiu pri jeho použití je unikátny medzi oxidačnými reakciami a metódami úprav odpadov
 • vďaka dobrej stabilite je možné garantovať dlhé skladovacie podmienky. Zostáva stabilný i pri vysokých teplotách vody / vzduchu; jeho účinnosť sa dokonca zvyšuje pri vysokých teplotách do 95°C
 • po uplynutí expozičnej doby prípravku je možné dezinfikované objekty ihneď využívať, bez nutnosti ďalšieho odvetrávania

 

Naše zariadenia sú ideálne v otvorených priestoroch alebo dokonca aj vo vnútorných priestoroch. Chladenie funguje na základe teórie vyparovania, kde studená voda nasáva teplo z okolia a použije túto energiu pre vlastne odparovanie. Aby bola maximalizovaná kapacita nasávania vody a aby absorbovalo co najviac tepla z atmosféry bez akéhokoľvek problému vlhkosti, naše zariadenia používajú špeciálne trysky ktoré vytvoria 5 mikrónové vodné kvapky (ktoré je 10 krát menšie než vlasový priemer). Vďaka týmto tryskám zariadenie vytvára okolo seba „hmlu“, tak, aby vodné kvapky nasali co najviac tepla z okolia pred úplným vyparením, táto metóda je známa ako „bleskové odparovanie“ vody, kde vodná para dokáže znížit vonkajšiu teplotu o 10-15°C bez toho aby použil chemikálie alebo iné zdraviu škodlivé látky a nebudete mat ani pocit mokrosti.

Výhody chladenia pomocou SANFOG systémov

Obstarávacie náklady sú 1/8-1/2 štandardného vzduchotechnického zariadenia používaného v priemyselnej oblasti.
– Nižšie prevádzkové náklady ako štandardné klimatizácie.
– možnosť využitia aj v športových halách,
– jednoduchá a nenáročná obsluha,
– chladenie na miestach, kde doteraz nebolo možné,
– chladenie prirodzeným spôsobom, bez škodlivých látok,

Systémy

Majú prevádzkový tlak do 105 barov. Vysokotlakový systém sa skladá z filtra na hrubú nečistotu – v niektorých prípadoch aj reverzná osmóza, vysokotlakového čerpadla, distribučného vedenia a/alebo špeciálnych zariadení, ako rozprašovacia jednotka SkyMist, kazetová jednotka, elimist, ventilátor s nerezovým kruhom pre rozprašovacie trysky.

Využívajú sa najmä na zvlhčovanie v bytových, kancelárskych a výrobných priestoroch. Ultrazvukové zvlhčovanie ponúka ekonomickú a bezpečnú alternatívu priestorového zvlhčovania, ako aj zvlhčovanie výrobných liniek a jednoúčelových zariadení. Naša spoločnosť vám vie navrhnúť, vyrobiť a dodať zariadenie presne podľa vašich požiadaviek. Všetky zariadenia vyrába spoločnosť SANFOG s.r.o., a preto vieme každú jednu súčiastku zariadenia prispôsobiť konkrétnemu riešeniu.

Tieto zariadenia vytvárajú tzv. suchú paru pomocou ultrazvukových rezonátorov. Zariadenia vieme dodať s výkonmi od 3l/hod. do 120l/hod.. V prípade špeciálnych požiadaviek dokážeme individuálne dodať riešenie s väčším výkonom. Všetky naše ultrazvukové zariadenia sú riadené pomocou PLC. Sú vybavené UV svetlom pre dokonale bezpečnú a hygienickú prevádzku. Veľkou výhodou ultrazvukového zvlhčovania je veľmi jemná vodná para, ktorá nezanechá žiadnu stopu mokrosti či vlhkosti. Zariadenia môžu fungovať jedine na osmotickú vodu.

Naša spoločnosť vám vie dodať aj špeciálne trysky, presne podľa vašich požiadaviek. Dokážeme vyrobiť presne taký zvlhčovač, aký potrebujete. Dodáme vám zariadenie s centrálnym riadením, s možnosťou integrácie do vášho systému, pomocou MODBUS alebo LAN komunikácie. Dokážeme vyrobiť na mieru šitý systém pomocou PLC riadenia. Dodáme vám aj dvojmediálne trysky, ktoré sú ideálnym riešením pre priemyselné používanie, kde sa požaduje tvorba veľmi jemnej vodnej pary, ktorá prichádza do priameho kontaktu napríklad s papierom, lepidlom atď.

Dokážeme vám dodať:

 • Dvojmediálne trysky tlakové
 • Dvojmediálne trysky samonasávacie
 • Špeciálne trysky s plochým, kužeľovitým, dutým obrazom rozstreku
 • Trysky s vami určeným prietokom, uhlom rozstreku, obrazom rozstreku
 • Špeciálne vodné delá na odstraňovanie prašnosti a zápachu
 • Vieme integrovať náš systém priamo do výrobnej linky

Na rozdiel od odparovacích zvlhčovačov vytvára parný zvlhčovač paru pred procesom miešania. Para v tomto procese je prevádzaná do vnútorného vzduchu priamo cez ventilačnú jednotku, alebo pridávaná do vzduchu v klimatizačnom systéme. Para sa odoberá buď z centrálnej jednotky na výrobu pary, alebo sa vyrába decentralizovane na klimatizáciu v mieste zvlhčovania.

Klienti z oblasti priemyslu
načítať viac
V prípade ak Vás zaujíma ako viete šetriť pomocou našich systémov, tak nás neváhajte kontaktovať
Kontaktovať

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Sanfog súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím
Viac info