Priemysel

Priemyselné systémy na automatickú reguláciu vlhkosti

Problematika

Prehriatie výrobných liniek môže spôsobiť ich kazenie až úplné zastavenie. Iskry spôsobené statickou elektrinou pôsobia často požiare v továrňach a skladoch. Tradičné klimatizačné zariadenia v skladoch z hľadiska ceny samotných systémov a nákladov na ich prevádzkovanie sú nevýhodným riešením.

Odsávanie prachu si vyžaduje také drahé systémy, ako napr. elektrostatické usadzovacie zariadenie. Priemyselné procesy sú často sprevádzané nepríjemnými pachmi a vylučovaním chemických látok. V extrémnych alebo dlho trvajúcich horúčavách sa tradičné klimatizačné zariadenia jednoducho zastavia alebo pokazia, lebo sú vystavené nadmernému zaťažovaniu.

Výhody využitia v priemysle

Znižovanie prevádzkových nákladov

Vysoké teploty môžu ovplyvniť Vašu výrobu a výrobné náklady. Inštaláciou našich vysokotlakových systémov zabezpečujete "zdravé" podmienky pre Vaše stroje ako aj pre Vašich zamestnancov.

Adiabatické chladenie

Naše systéme chladia vonkajšie ako aj vnútorné priestory pomocou vysokotlakovej vodnej hmly. Aerosol, ktorý je priamo fúkaný do priestoru sa bleskovo odparí a schladí tak okolitý vzduch.

Znižuje alebo úplne odstráni elektrostatiku

Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55% (% RH), ± 3% RH zmizne tento elektrický náboj a s ním riziko náhodného poškodenia dosky.

Jednoduchá a nenáročná obsluha

Technológie su využitelné
v skladových priestoroch rôznych
typov. Ich montáž a údržba je veľmi
jednoduchá, aj vďaka podrobnému
návodu na použitie.

Znižovanie prašnosti

Pomocou našich systémov eliminujete poletujúci prach až do 80%. Jemná vodná hmla stlačí prach na zem a zabezpečuje tak optimálne podmienky na výrobu a pre Vašich zamestnancov.

Zníži chorobnosť

Podľa výskumov sa preukázalo, že v prostredí, kde je udržiavaná relatívna vlhkosť na úrovni 40-55% sa znížilo počet ochorení.

Rýchla ekonomická návratnosť

Návratnosť nákladov vynaložených
na inštaláciu našich technologických
riešení je 8 – 24 mesiacov

Výpočty chladiaceho výkonu

Široký sortiment tovaru a flexibilita
našich zamestnancov nám umožní
aby sme našli ideálne riešenie
pre každú oblasť.

Využitie v priemysloch

 • Zabezpečujú zdravé pracovné prostredie
 • O 82% sa znižuje statická elektrina a poletujúci prach
 • O 70% sa znižuje deformácia, popraskanie materiálov
 • O 34% sa znižuje krátkodobá práceneschopnosť
 • O 18% sa zvyšuje produktivita ľudí ako aj strojov
 • O 90% nižšie prevádzkové náklady ako parné zvlhčovacie zariadenia
 • 100% ne hygienická a bezpečná prevádzka
 • 100%-ne modulárny systém, ktorý ponúka možnosť rozšírenia potrubného systému o ďalšie jednotky
 • V zimnom období udržiavanie vlhkosti zvyšuje pocitovú teplotu v priestoroch o 10%, čo znamená nižšie náklady na vykurovanie

V tlačiarni a pri spracovaní papiera vlhkosť hrá veľkú rolu, hlavne kvôli citlivosti veľkých rol papiera. Jemné papierové vlákna sú veľmi citlivé na príliš vysokú alebo príliš nízku vlhkosť. Výsledné zmeny povrchu pri automatickom spracovaní na výrobných linkách môže mať za dôsledok zmenu rozmerov a následne zastavanie výrobnej linky. Ale nielen hrúbka a kvalita spracovávaného materiálu môže súvisieť so zastavením výroby, ale aj nízka úroveň vlhkosti spôsobuje že vlákna sú krehké a popraskané, to spôsobuje materiálne škody a stratu času, ktorý nakoniec ovplyvňuje ziskovosť.

Vo všeobecnosti pri manipulácii s papierom pravidlom je, že pri vyššej vlhkosti, je papier menej citlivý a preto proces spracovania môže prebiehať rýchlejšie. Dva ďalšie hlavné dôvody, prečo by ste mali nainštalovať zariadenie na reguláciu vlhkosti sú lepšie výsledky a vyhnete sa statickej elektriny – pomocou zvlhčovačov môže byť zaručená vyššia kvalitu a hladký výrobný proces.

Optimálna vlhkosť je dôležitým výrobným faktorom pre tlačiarne. Závažné narušenie výrobného procesu môže nastať v ofsetovej tlači, digitálnej tlači, rotačnej tlači a v obalovom priemysle bez dodatočného zvlhčovania vzduchu:

Elektrostatika

Ak je papier príliš suchý počas spracovania pri nízkej vlhkosti, vytvoria sa elektrostatické náboje. Papier sa prilepí a prestane hladko prechádzať cez tlačový stroj. To platí aj pre syntetické materiály ako PVC alebo polypropylén.

Skreslenie papiera

Ak je vlhkosť v papierovej komore alebo tlačiarni príliš nízka, materiál uvoľňuje vlhkosť do miestnosti. To vedie k nežiaducim zmenám v rozmeroch papiera. Papier potom nie je dokonale plochý a nedá sa spracovať efektívne. Zdvojnásobenie, rozdiely v registrácii, zvrásnenie a deformácia sú ťažkosti, ktoré sa často vyskytujú v dôsledku nízkej vlhkosti.

Kvalita

Optimálne úrovne relatívnej vlhkosti vzduchu sú zabezpečené celoročne s priamym zvlhčením vzduchu v miestnosti. To pomáha štandardizovať proces tlače, znížiť znehodnotenie, zabrániť prerušeniu stroja, skrátiť výrobné časy a znížiť náklady. Optimálna rovnovážna vlhkosť pre spracovanie papiera je medzi 50% a 60% relatívnej vlhkosti.

Ak je vzduch príliš suchý, dáva drevo vlastnú vlhkosť vzduchu, zvlášť počas vykurovacej sezóny znížením vlhkosti na menej ako 40% relatívnej vlhkosti vzduchu, je akútne nebezpečenstvo poškodenia dreva, a to ako pri skladovaní, tak aj pri každom stupni spracovania.

Použitie vo vode rozpustných farieb vyžaduje dostatočne konštantnú okolitú vlhkosť, aby sa zabránilo problémom s priľnavosťou. V prípade ak drevo nedostane priamu vlhkosť (napr. dážď) zodpovedá jeho obsah vlhkosti okolitému vzduchu. Na účely obrábania je ideálna vlhkosť dreva medzi 9 a 12%. Tieto hodnoty zodpovedajú obsahu vlhkosti medzi 50 a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, a tým vytvárajú rovnováhu medzi vlhkosťou vzduchu, a dreva. Priestory, v ktorých je sušené drevo uložené alebo kde je manipulácia s drevom by mala byť tiež zvlhčovaná – aspoň v zime proti kolísaniu vlhkosti a aby sa zabránilo poškodeniu dreva.

Nerovnomerná vlhkosť môže spôsobovať zmeny v rozmeroch a väčšie narušenie dreva, takisto môže dôjsť k deformácii a pri zmene obsahu vody drevo aj praskne. Znižovanie prašnosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo zvlhčovanie takú veľkú popularitu v drevárskom priemysle. Ďalšou veľkou výhodou je to, že zvlhčovač, ktorý používa rozprašovanú vodu môže byť prevádzkovaný za zlomok nákladov v porovnaní s inými zvlhčovačmi vzduchu.

Vysokotlakové systémy SANFOG na chladenie a zvlhčovanie vzduchu účinne regulujú vlhkosť a teplotu vzduchu aj v skleníkoch, preto dokážu úspešne riešiť hore uvedené problémy. Systémy SANFOG fungujú na báze „bleskového vyparovania“ .Použitá voda sa prefiltruje a rozprašuje pod veľmi vysokým tlakom, čím sa dosiahne veľmi jemná para veľkosti niekoľkých mikrónov (zodpovedá jednej desatine hrúbky ľudského vlasu).

Táto mimoriadne jemná para v kontakte s okolitým teplým vzduchom sa vyparuje veľmi rýchlym tempom, odoberie teplo a tým znižuje teplotu okolia až o 10°C. Spoľahlivé zvlhčovanie na najvyššej úrovni, originálny a patentovaný chladiaci systém do exteriéru a interiéru. Fungovanie systému nie je sprevádzaný nadmerným zvlhčovaním, kvapkaním, na procesoch sa nezúčastňujú nebezpečné alebo jedovaté chemické látky.

Ekologická technológia, ktorá šetrí aj energiou. Zvlhčovací systém sa namontuje takým spôsobom, aby rozprašovače boli rovnomerne rozmiestnené v miestnosti. Para sa tak rozplynie rýchlo a bez prebytočného zvlhčovania, tak sa reguluje teplota a zároveň aj vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu sa dá rovnomerne regulovať v miestnosti počas celého procesu rozmnožovania a rastu.

Optimálna vlhkosť počas aplikácie náteru na produkt je 72% RH. Tým sa zabráni atramentu na vodnej báze, aby sa vyparovala a aby sa zabezpečili podmienky ako to požaduje výrobca. Pri správnom zvlhčovaní sa môžu ušetriť náklady na farbu, lebo sa farba neodparuje prirodzeným spôsobom. • Veľký výrobcovia automobilov by mohli zvýšiť počet automobilov, ktoré by mohli byť spracované priamo z lakovne bez následného brúsenia približne o 8%, – len s lepšou reguláciou vlhkosti.

Vzhľadom k tomu, že do lakovne je privádzaný vzduch z centrálnej klimatizácie, používajú sa v tomto prípade integrované zvlhčovače vzduchotechnických jednotiek. Priame zvlhčovanie je takisto možné a pre tieto zariadenia platí, že prevádzkové náklady sú oveľa nižšie ako pri iných druhoch zvlhčovačov a samozrejmosťou je aj zabezpečenie hygienického zvlhčovania. Optimálna vlhkosť, aby sa zabránilo tvorbe statickej elektriny je v brúsiacich kabínach 55% RH. V tejto oblasti sa vlhkosť vzduchu vyrovná elektrickým nábojom prachu vo vzduchu s povrchom karosérie. To má za následok, že sa prach namiesto toho aby prisadla, sa odpudzuje z karosérie.

To znižuje čas potrebný na brúsenie, a zlepšuje kvalitu konečného produktu. Ak zvlhčovač je priamo nainštalovaný do kabín, pomocou rozprašovacích trysiek dosiahne sa aj adiabatické chladenie na úrovni až 4-8 ° C . To je veľmi užitočný vedľajší účinok, pretože v týchto oblastiach sú teploty do 40 ° C – spôsobené horúcimi žiarovkami a plochami, ktoré boli práve v sušiarni.

Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim miniaturizáciám v elektronických zariadeniach, ochrana pred ESD (elektrostatický výboj) sa stala nevyhnutnou. Elektronické zariadenia, dosky plošných spojov a dátové súčiastky reagujú veľmi citlivo na elektrostatické výboje. Aj s elektrostatickým výbojom 100 voltov sa môžu poškodiť elektronické súčiastky.

Elektricky izolované vodiče (napr. skrutkovač) s dostatočne vysokým napätím sme priniesli do blízkosti integrovaného obvodu s iným napätím, náboje „preskočia“, čo spôsobí krátky tok prúdu, ktorý sa nazýva elektrostatický výboj (ESD). Elektrostatické napätie je tým väčšie, čím nižšia je okolitá vlhkosť. Časté názory sú, že vlhký vzduch vedie lepšie elektrostatické napätie ako suchý vzduch. Skôr vlhký vzduch rád usadne na ióny, pričom sa stane ťažším v elektrickom poli a ťažšie sa pohybuje.

Pri vlhkosť vzduchu na úrovni 55% je vodivosť vzduchu a povrchu materiálov zvýšený tak, že môžu byť elektrické náboje odvodené. Spájkovacie stroje, ktoré sa používajú pri výrobe dosiek s plošnými spojmi vytvárajú značné množstvo tepla. Ak je vzduch ohrievaný vo výrobnom prostredí, je suchý a tam je možnosť elektrostatického náboja. Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55% (% RH), ± 3% RH zmizne tento elektrický náboj a s ním riziko náhodného poškodenia dosky.

Studená voda použitá vo zvlhčovačoch poskytujú aj teplotný pokles o 12 ° C čo je pôsobené adiabatickým chladením a udržiava aj vlhkosť. To môže pomôcť k dosiahnutiu ideálnej výrobnej teploty 20 ° C a znížiť spotrebu chladiacich systémov, ako aj znížiť prevádzkové náklady na chladenie.

Systémy

Majú prevádzkový tlak do 105 barov. Vysokotlakový systém sa skladá z filtra na hrubú nečistotu – v niektorých prípadoch aj reverzná osmóza, vysokotlakového čerpadla, distribučného vedenia a/alebo špeciálnych zariadení ako rozprašovacia jednotka SkyMist, Kazetová jednotka, Elimist, Ventilátor s nerezovým kruhom pre rozprašovacie trysky.

Je používané hlavne na zvlhčovanie v bytových, kancelárskych a výrobných priestoroch. Ultrazvukové zvlhčovanie ponúka ekonomickú a bezpečnú alternatívu priestorového zvlhčovania ako aj zvlhčovanie výrobných liniek a jednoúčelových zariadení. Naša spoločnosť Vám vie navrhnúť, vyrobiť a dodať zariadenie presne podľa Vašich požiadaviek. Všetky zariadenie vyrába spoločnosť SANFOG s.r.o. a pre to vieme každú jednu súčiastku zariadenia prispôsobiť danej problematike.

Tieto zariadenia vytvárajú tzv. suchú paru pomocou ultrazvukových rezonátorov. Zariadenia vieme dodať s výkonmi od 3l/hod do 120l/hod, v prípade špeciálnych požiadaviek dokážeme dodať aj s väčším výkonom. Všetky naše ultrazvukové zariadenia sú riadené pomocou PLC. Sú vybavené UV svetlom na dokonale bezpečnú a hygienickú prevádzku. Veľkou výhodou ultrazvukového zvlhčovania je veľmi jemná vodná para, ktorá nezanechá žiadnu stopu mokrosti. Zariadenia môžu fungovať jedine na osmotickú vodu.

Naša spoločnosť Vám vie dodať aj špeciálne trysky presne podľa Vašich požiadaviek. Dokážeme Vám vyrobiť presne taký zvlhčovač aký potrebujete. Dodáme Vám zariadenie s centrálnym riadením, s možnosťou integrácie do Vášho systému, pomocou MODBUS alebo LAN komunikácie. Dokážeme Vám vyrobiť na mieru šitý systém pomocou PLC riadenia. Dodáme Vám aj dvojmediálne trysky, ktoré sú ideálnym riešením pre priemyselné používanie, kde sa požaduje tvorba veľmi jemnej vodnej pary, kde vodná para je priamo v kontakte napríklad s papierom, lepidlom atď.

Dokážeme Vám dodať:

 • Dvojmediálne trysky tlakové
 • Dvojmediálne trysky samonasávacie
 • Špeciálne trysky s plochým, kužeľovitým, dutím obrazom rozstreku
 • Vieme Vám dodať trysky s Vami určeným prietokom, uhlom rozstreku, obrazom rozstreku
 • Špeciálne vodné delá na odstraňovanie prašnosti a zápachu
 • Vieme integrovať náš systém priamo do výrobnej linky

Na rozdiel od odparovacích zvlhčovačov vytvára parný zvlhčovač paru pred procesom miešania. Para v tomto procese môže byť potom privádzaná do vnútorného vzduchu priamo cez ventilačnú jednotku alebo pridávaná do vzduchu v klimatizačnom systéme. Para sa odoberá buď z centrálnej jednotky na výrobu pary, alebo sa vyrába decentralizovane na klimatizáciu v mieste zvlhčovania.

Klienti z oblasti priemyslu
načítať viac
V prípade ak Vás zaujíma ako viete šetriť pomocou našich systémov, tak nás neváhajte kontaktovať
Kontaktovať

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Sanfog súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím
Viac info