Priemysel

Industrial systems for automatic humidity control

Problems

Overheating of production lines can cause them to fail or maybe complete stops or break downs. Static electricity often cause fires in factories and warehouses. Traditional air-conditioning equipment in warehouses in terms of the cost of the systems themselves and the cost of their operation is a disadvantageous solution.

Dust extraction also requires expensive systems, electrostatic settling device. Industrial processes are often accompanied by unpleasant odors and chemicals. In extreme or long-term heat, traditional air-conditioning systems simply stop or go down because they are exposed to excessive load.

Benefits of use in industry

Optimizing maschine operation

Cooling and humidification systems
ensure optimal temperature
and humidity allowing
optimal mascine operation
and reducing static electricity.

Simple and easy to use

The technologies are usable
in different warehouse
types. Their assembly and maintenance is
simple, thanks to our maintenance programs.

Fast payback of investments

Payback of investments
to install our technology
is 8 - 24 months

Calculation of cooling performance

Wide range of goods and flexibility
of our employees will allow us
to find the ideal solution
for each area.

Industrial applications

Optimum humidity is an important production factor for print shops. Serious disruption to the production process can occur in offset printing, digital printing, rotary printing and in the packaging industry without additional air humidification:

Electrostatics
If paper is too dry during processing at low humidity, electrostatic charges are created. The paper sticks together and stops running smoothly through the printing press. This also applies to synthetic materials such as PVC or polypropylene.

 

Paper distortion
If humidity in the paper storeroom or print shop is too low, the material releases moisture into the room. This leads to unwanted changes in the dimensions of the paper. The paper then is no longer perfectly flat and cannot be processed efficiently. Doubling, register differences, wrinkling and distortion are difficulties frequently encountered as a result of low humidity.

 

Quality
Optimum levels of relative air humidity are assured year around with direct room air humidification. This helps to standardise the printing process, reduce spoilage, prevent machine stoppages, shorten production times and cut costs. The optimum equilibrium moisture for processing paper is between 50% and 60% of relative humidity.

 

Additional benefit:  standardised process water
As an added benefit, the pure water produced for the air humidification can also be used as standardised process water to supply the printing presses in offset printing. Purified water protects the printing machines from corrosion, reduces operating costs and ensures consistent print quality:

  • no toning and stripping, because of the constant water hardness and PH-value
  • extended service life of the print cylinders and rollers
  • lower share of isopropanol in the fountain solution reduces costs

Ak je vzduch príliš suchý, dáva drevo vlastnú vlhkosť vzduchu, zvlášť počas vykurovacej sezóny znížením vlhkosti na menej ako 40% relatívnej vlhkosti vzduchu, je akútne nebezpečenstvo poškodenia dreva, a to ako pri skladovaní, tak aj pri každom stupni spracovania.

Použitie vo vode rozpustných farieb vyžaduje dostatočne konštantnú okolitú vlhkosť, aby sa zabránilo problémom s priľnavosťou. V prípade ak drevo nedostane priamu vlhkosť (napr. dážď) zodpovedá jeho obsah vlhkosti okolitému vzduchu. Na účely obrábania je ideálna vlhkosť dreva medzi 9 a 12%. Tieto hodnoty zodpovedajú obsahu vlhkosti medzi 50 a 60% relatívnej vlhkosti vzduchu, a tým vytvárajú rovnováhu medzi vlhkosťou vzduchu, a dreva. Priestory, v ktorých je sušené drevo uložené alebo kde je manipulácia s drevom by mala byť tiež zvlhčovaná – aspoň v zime proti kolísaniu vlhkosti a aby sa zabránilo poškodeniu dreva.

Nerovnomerná vlhkosť môže spôsobovať zmeny v rozmeroch a väčšie narušenie dreva, takisto môže dôjsť k deformácii a pri zmene obsahu vody drevo aj praskne. Znižovanie prašnosti je jeden z hlavných dôvodov, prečo zvlhčovanie takú veľkú popularitu v drevárskom priemysle. Ďalšou veľkou výhodou je to, že zvlhčovač, ktorý používa rozprašovanú vodu môže byť prevádzkovaný za zlomok nákladov v porovnaní s inými zvlhčovačmi vzduchu.

Vysokotlakové systémy SANFOG na chladenie a zvlhčovanie vzduchu účinne regulujú vlhkosť a teplotu vzduchu aj v skleníkoch, preto dokážu úspešne riešiť hore uvedené problémy. Systémy SANFOG fungujú na báze „bleskového vyparovania“ .Použitá voda sa prefiltruje a rozprašuje pod veľmi vysokým tlakom, čím sa dosiahne veľmi jemná para veľkosti niekoľkých mikrónov (zodpovedá jednej desatine hrúbky ľudského vlasu).

Táto mimoriadne jemná para v kontakte s okolitým teplým vzduchom sa vyparuje veľmi rýchlym tempom, odoberie teplo a tým znižuje teplotu okolia až o 10°C. Spoľahlivé zvlhčovanie na najvyššej úrovni, originálny a patentovaný chladiaci systém do exteriéru a interiéru. Fungovanie systému nie je sprevádzaný nadmerným zvlhčovaním, kvapkaním, na procesoch sa nezúčastňujú nebezpečné alebo jedovaté chemické látky.

Ekologická technológia, ktorá šetrí aj energiou. Zvlhčovací systém sa namontuje takým spôsobom, aby rozprašovače boli rovnomerne rozmiestnené v miestnosti. Para sa tak rozplynie rýchlo a bez prebytočného zvlhčovania, tak sa reguluje teplota a zároveň aj vlhkosť vzduchu. Vlhkosť vzduchu sa dá rovnomerne regulovať v miestnosti počas celého procesu rozmnožovania a rastu.

Optimálna vlhkosť počas aplikácie náteru na produkt je 72% RH. Tým sa zabráni atramentu na vodnej báze, aby sa vyparovala a aby sa zabezpečili podmienky ako to požaduje výrobca. Pri správnom zvlhčovaní sa môžu ušetriť náklady na farbu, lebo sa farba neodparuje prirodzeným spôsobom. • Veľký výrobcovia automobilov by mohli zvýšiť počet automobilov, ktoré by mohli byť spracované priamo z lakovne bez následného brúsenia približne o 8%, – len s lepšou reguláciou vlhkosti.

Vzhľadom k tomu, že do lakovne je privádzaný vzduch z centrálnej klimatizácie, používajú sa v tomto prípade integrované zvlhčovače vzduchotechnických jednotiek. Priame zvlhčovanie je takisto možné a pre tieto zariadenia platí, že prevádzkové náklady sú oveľa nižšie ako pri iných druhoch zvlhčovačov a samozrejmosťou je aj zabezpečenie hygienického zvlhčovania. Optimálna vlhkosť, aby sa zabránilo tvorbe statickej elektriny je v brúsiacich kabínach 55% RH. V tejto oblasti sa vlhkosť vzduchu vyrovná elektrickým nábojom prachu vo vzduchu s povrchom karosérie. To má za následok, že sa prach namiesto toho aby prisadla, sa odpudzuje z karosérie.

To znižuje čas potrebný na brúsenie, a zlepšuje kvalitu konečného produktu. Ak zvlhčovač je priamo nainštalovaný do kabín, pomocou rozprašovacích trysiek dosiahne sa aj adiabatické chladenie na úrovni až 4-8 ° C . To je veľmi užitočný vedľajší účinok, pretože v týchto oblastiach sú teploty do 40 ° C – spôsobené horúcimi žiarovkami a plochami, ktoré boli práve v sušiarni.

Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim miniaturizáciám v elektronických zariadeniach, ochrana pred ESD (elektrostatický výboj) sa stala nevyhnutnou. Elektronické zariadenia, dosky plošných spojov a dátové súčiastky reagujú veľmi citlivo na elektrostatické výboje. Aj s elektrostatickým výbojom 100 voltov sa môžu poškodiť elektronické súčiastky.

Elektricky izolované vodiče (napr. skrutkovač) s dostatočne vysokým napätím sme priniesli do blízkosti integrovaného obvodu s iným napätím, náboje „preskočia“, čo spôsobí krátky tok prúdu, ktorý sa nazýva elektrostatický výboj (ESD). Elektrostatické napätie je tým väčšie, čím nižšia je okolitá vlhkosť. Časté názory sú, že vlhký vzduch vedie lepšie elektrostatické napätie ako suchý vzduch. Skôr vlhký vzduch rád usadne na ióny, pričom sa stane ťažším v elektrickom poli a ťažšie sa pohybuje.

Pri vlhkosť vzduchu na úrovni 55% je vodivosť vzduchu a povrchu materiálov zvýšený tak, že môžu byť elektrické náboje odvodené. Spájkovacie stroje, ktoré sa používajú pri výrobe dosiek s plošnými spojmi vytvárajú značné množstvo tepla. Ak je vzduch ohrievaný vo výrobnom prostredí, je suchý a tam je možnosť elektrostatického náboja. Tým, že udržujete vlhkosť na úrovni 55% (% RH), ± 3% RH zmizne tento elektrický náboj a s ním riziko náhodného poškodenia dosky.

Studená voda použitá vo zvlhčovačoch poskytujú aj teplotný pokles o 12 ° C čo je pôsobené adiabatickým chladením a udržiava aj vlhkosť. To môže pomôcť k dosiahnutiu ideálnej výrobnej teploty 20 ° C a znížiť spotrebu chladiacich systémov, ako aj znížiť prevádzkové náklady na chladenie.

Systems

Majú prevádzkový tlak do 105 barov. Vysokotlakový systém sa skladá z filtra na hrubú nečistotu – v niektorých prípadoch aj reverzná osmóza, vysokotlakového čerpadla, distribučného vedenia a/alebo špeciálnych zariadení ako rozprašovacia jednotka SkyMist, Kazetová jednotka, Elimist, Ventilátor s nerezovým kruhom pre rozprašovacie trysky.

Je používané hlavne na zvlhčovanie v bytových, kancelárskych a výrobných priestoroch. Ultrazvukové zvlhčovanie ponúka ekonomickú a bezpečnú alternatívu priestorového zvlhčovania ako aj zvlhčovanie výrobných liniek a jednoúčelových zariadení. Naša spoločnosť Vám vie navrhnúť, vyrobiť a dodať zariadenie presne podľa Vašich požiadaviek. Všetky zariadenie vyrába spoločnosť SANFOG s.r.o. a pre to vieme každú jednu súčiastku zariadenia prispôsobiť danej problematike.

Tieto zariadenia vytvárajú tzv. suchú paru pomocou ultrazvukových rezonátorov. Zariadenia vieme dodať s výkonmi od 3l/hod do 120l/hod, v prípade špeciálnych požiadaviek dokážeme dodať aj s väčším výkonom. Všetky naše ultrazvukové zariadenia sú riadené pomocou PLC. Sú vybavené UV svetlom na dokonale bezpečnú a hygienickú prevádzku. Veľkou výhodou ultrazvukového zvlhčovania je veľmi jemná vodná para, ktorá nezanechá žiadnu stopu mokrosti. Zariadenia môžu fungovať jedine na osmotickú vodu.

Naša spoločnosť Vám vie dodať aj špeciálne trysky presne podľa Vašich požiadaviek. Dokážeme Vám vyrobiť presne taký zvlhčovač aký potrebujete. Dodáme Vám zariadenie s centrálnym riadením, s možnosťou integrácie do Vášho systému, pomocou MODBUS alebo LAN komunikácie. Dokážeme Vám vyrobiť na mieru šitý systém pomocou PLC riadenia. Dodáme Vám aj dvojmediálne trysky, ktoré sú ideálnym riešením pre priemyselné používanie, kde sa požaduje tvorba veľmi jemnej vodnej pary, kde vodná para je priamo v kontakte napríklad s papierom, lepidlom atď.

Dokážeme Vám dodať:

  • Dvojmediálne trysky tlakové
  • Dvojmediálne trysky samonasávacie
  • Špeciálne trysky s plochým, kužeľovitým, dutím obrazom rozstreku
  • Vieme Vám dodať trysky s Vami určeným prietokom, uhlom rozstreku, obrazom rozstreku
  • Špeciálne vodné delá na odstraňovanie prašnosti a zápachu
  • Vieme integrovať náš systém priamo do výrobnej linky
Industry Clients
load more
If you want to use our services, contact us.
Kontaktovať

EN - By using the sites operated by Sanfog, you agree to the use of cookies that help us provide better service.

Agree
More info